Kim Oanh Group’s new orientation when cooperating internationally

On the morning of April 19, Kim Oanh Group’s leadership and management team has just participated in a strategic meeting to announce the Group’s new orientation when cooperating with Sumitomo Forestry (Japan) in particular and international cooperation in general. Recently, Kim Oanh Group has successfully signed a cooperation agreement with Sumitomo Forestry – a multidisciplinary …

Kim Oanh Group’s new orientation when cooperating internationally Read More »

On the morning of April 19, Kim Oanh Group’s leadership and management team has just participated in a strategic meeting to announce the Group’s new orientation when cooperating with Sumitomo Forestry (Japan) in particular and international cooperation in general.

Đội ngũ lãnh đạo và quản lý Kim Oanh Group tham gia cuộc họp định hướng mới của Tập đoàn khi hợp tác với Sumitomo Forestry
Kim Oanh Group’s leadership and management team participated in the Group’s new orientation meeting in cooperation with Sumitomo Forestry

Recently, Kim Oanh Group has successfully signed a cooperation agreement with Sumitomo Forestry – a multidisciplinary international corporation from Japan with 332 years of development history. This is considered an important stepping stone to help Kim Oanh Group reach out to the world in the direction of development until 2030.

Speaking at the meeting, Mrs. Dang Thi Kim Oanh – Chairman of the Board of Directors, General Director of Kim Oanh Group revealed that the Group is planning to cooperate with 2 very large partners from Singapore and Thailand in June and July next. However, in order to catch up with the development pace of large corporations in the international market, Kim Oanh Group needs to change and develop faster, more professionally, more proactively and synchronously.

Based on the experience from the business trip to Japan as well as the professional working environment of Sumitomo Forestry Group, Kim Oanh Group’s Board of Directors has set out many important strategic orientations to prepare for international cooperation strategies in the coming time.

Specifically, in terms of system, Kim Oanh Group will promote building corporate culture, improving working processes, applying modern technologies to business management and operation processes. In terms of people, Kim Oanh Group’s team continues to promote positive thinking, discipline, team spirit, solidarity for mutual development and especially building a synchronous industrial style from leadership, management to expert level.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group chia sẻ về định hướng mới và chiến lược hợp tác quốc tế của Tập đoàn
Mrs. Dang Thi Kim Oanh – Chairwoman, General Director of Kim Oanh Group shared about the new orientation and international cooperation strategy of the Group

Assessing the position of the business in the international market, Mrs. Oanh herself realized that Kim Oanh Group is quite young compared to leading multidisciplinary international corporations such as Sumitomo Forestry. They are giants that have developed hundreds of years before Kim Oanh Group, they are ahead of Kim Oanh Group in technology, infrastructure and superior to Kim Oanh Group in resources.

“However, during the past 15 years, Kim Oanh Group is proud to have grown very quickly and achieved many remarkable achievements. We have a team of enthusiastic staff, a large potential land bank and extensive development experience in Vietnam. Along with that, Kim Oanh Group has a very clear and sustainable development orientation and roadmap” – Mrs. Oanh confidently affirmed that Kim Oanh Group is a promising cooperation choice for foreign investors when coming to the real estate market in Vietnam.

According to Mrs. Oanh, Kim Oanh Group always upholds humanity in business as well as always strives to bring kindness, ready to share the best values for all partners of the Group. That has helped the Group score full points in the eyes of foreign partners, even cautious and fastidious partners such as Japan’s Sumitomo Forestry Corporation.

It is known that before building a strategic cooperation relationship with Sumitomo Forestry Group, Kim Oanh Group also cooperated with many foreign partners such as Frasers Property, CPG, Surbana Jurong (Singapore), Maple Bear (Canada) … With new strategic and enthusiastic orientations, Kim Oanh Group is expected to continue to achieve great success when entering the world and soon achieve the goal of becoming an international multidisciplinary investment group.

 

Photos of Kim Oanh Group’s delegation sharing experiences in Japan:

Ông Nguyễn Thuận – Phó Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group cho rằng văn hóa doanh nghiệp của Sumitomo Forestry nói riêng và các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung rất tuyệt vời.
Mr. Nguyen Thuan – Vice Chairman of Kim Oanh Group said that the corporate culture of Sumitomo Forestry Group in particular and Japanese businesses in general is excellent.
“Môi trường làm việc tại Nhật rất chuyên nghiệp nhưng cũng rất áp lực đòi hỏi mỗi cá nhân đều phải nỗ lực hết mình. Môi trường làm việc tại Việt Nam khá thoải mái nên mỗi nhân sự Kim Oanh Group hãy tự tạo động lực để không ngừng phát triển” – bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group chia sẻ.
“The working environment in Japan is very professional but also very pressured to require each individual to do their best. The working environment in Vietnam is quite comfortable, so each Kim Oanh Group employee should create their own motivation to constantly develop” – Ms. Nguyen Ngoc Anh, Vice Chairman of Kim Oanh Group shared.
Bà Nguyễn Thị Nhung – Thành viên HĐQT Kim Oanh Group cho rằng: “Chúng ta nên học người Nhật ở tác phong chậm mà chắc và không bao giờ xuất hiện khái niệm khẩn cấp”.
Mrs. Nguyen Thi Nhung – Member of the Board of Directors of Kim Oanh Group said: “We should learn Japanese people in slow but steady manners and never appear the concept of emergency”.
Ông Nguyễn Đức Lợi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án Tập đoàn nói rằng: “Người Nhật luôn đề cao tính bền vững và khái niệm bền vững của họ rất rộng bao gồm: dự án bền vững, công nghệ bền vững, môi trường bền vững và cả nhân sự bền vững. Người Nhật có khi cả đời họ chỉ phụng sự cho một doanh nghiệp và xem đó như là sự nghiệp của chính mình. Đó là điều người Việt Nam chúng ta nên học hỏi”.
Mr. Nguyen Duc Loi – Member of the Board of Directors, Deputy General Director of Project Development of the Group said: “Japanese people always value sustainability and their concept of sustainability is very broad including: sustainable projects, sustainable technology, sustainable environment and sustainable personnel. Japanese people sometimes serve only one business all their lives and consider it their own career. That’s what we Vietnamese should learn.”
Theo ông Hoàng Châu Tuấn – Giám đốc Khối Quản lý Thiết kế Kim Oanh Group cho rằng các dự án của Sumitomo Forestry được thiết kế tận dụng tối đa chất liệu gỗ, mảng xanh thân thiện với môi trường và tinh thần teamwork của họ thật sự tuyệt vời.
According to Mr. Hoang Chau Tuan – Director of Kim Oanh Group’s Design Management Division, Sumitomo Forestry’s projects are designed to make the most of wood materials, environmentally friendly green areas and their teamwork spirit is really great.
Ông Nguyễn Duy Vũ – Giám đốc Ban Điều hành Dự án Tập đoàn đặc biệt ấn tượng với tinh thần “làm chủ” của người Nhật: Họ làm chủ bản thân họ và công việc của họ từ những chi tiết nhỏ nhất
Mr. Nguyen Duy Vu – Director of the Group’s Project Management Board was particularly impressed with the spirit of “ownership” of the Japanese: They own themselves and their work from the smallest details
Bà Nguyễn Phương Thảo - Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh – AIMREAL nhận định: “Với Sumitomo Forestry, không có vị trí nào quan trọng hơn vị trí nào, không có bộ phận nào quan trọng hơn bộ phận nào. Thế nên mỗi nhân sự đều rất yêu và tự hào với công việc của mình và tất cả đều phải chuẩn chỉnh đến từng chi tiết”.
Ms. Nguyen Phuong Thao – Head of Business Development Department – AIMREAL said: “With Sumitomo Forestry, no position is more important than another, no department is more important than another. So every employee loves and takes pride in their work and they all have to be precise to every detail.”
Ông Mai Văn Niêm - Trưởng phòng Phân tích & Quản lý Danh mục Đầu tư Tập đoàn bị ấn tượng bởi những dự án bất động sản mang tính organic của Sumitomo Forestry. Họ đã hiện thực hóa sứ mệnh “Kiến tạo môi trường sống thịnh vượng và an toàn” qua từng dự án bất động sản.
Mr. Nguyen Mai Niem – Head of Portfolio Management & Analysis Department of the Group was impressed by Sumitomo Forestry’s organic real estate projects. They have realized the mission of “Creating a prosperous and safe living environment” through each real estate project.
Scroll to Top