Chính sách phát triển bền vững

Sản phẩm &
Dịch vụ bền vững

Luôn đề cao triết lý “khách hàng là trọng tâm”, mọi sản phẩm và dịch vụ đều được Kim Oanh Group kiến tạo từ sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và kì vọng của khách hàng, cam kết pháp lý minh bạch, theo đuổi các chuẩn mực quốc tế trong quy hoạch và xây dựng, đồng thời ứng dụng các công nghệ và giải pháp kỹ thuật tiên tiến. Qua đó đảm bảo tính thân thiện với môi trường, hài hòa với sự phát triển của tự nhiên và cộng đồng địa phương trong từng dự án.

Quản trị
bền vững

Công tác quản trị được Tập đoàn Kim Oanh xây dựng và từng bước hoàn thiện dựa trên những chuẩn mực quản trị tiên tiến của thế giới. Bên cạnh đó, hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ cũng được Tập đoàn Kim Oanh chú trọng, tạo nên một cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt, nhằm giám sát, điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Con người
bền vững

Với quan điểm luôn xem con người là vốn quý, Kim Oanh Group chú trọng hoạt động đào tạo, khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân, hướng đến việc hình thành đội ngũ chuẩn mực và chuyên nghiệp. Thấu hiểu gia đình luôn là mối quan tâm lớn nhất, Kim Oanh Group còn mang đến các chính sách phúc lợi, chương trình hỗ trợ đặc biệt, chăm lo hiệu quả đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình nhân viên như bảo hiểm sức khỏe, phụng dưỡng cha mẹ và du lịch hàng năm.

Cộng đồng
bền vững

Tiếp nối hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng, Kim Oanh Foundation kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn nhất định trong hành trình theo đuổi sứ mệnh đóng góp vào các mục tiêu bền vững của quốc gia với các hoạt động mang tính chất chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ trong huy động nguồn lực để chung tay cho các hoạt động chăm lo đời sống an sinh xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển về nhận thức, tư duy để mỗi người dân đều có thể tự thân kiến tạo nên một cuộc sống hạnh phúc.

Quỹ Từ thiện Kim Oanh

Thông tin về quá trình phát triển, lĩnh vực hoạt động, thành tựu và định hướng phát triển

Với tôn chỉ hoạt động “khởi sự từ tâm”, Kim Oanh Foundation là doanh nghiệp xã hội hoạt động theo định hướng bền vững và chuyên nghiệp. Với các hoạt động đa dạng và rộng khắp, Kim Oanh Foundation mang đến các điều kiện hỗ trợ cho sự phát triển bình đẳng của con người, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng địa phương và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức xã hội phi lợi nhuận chuyên nghiệp, uy tín, minh bạch nhằm chia sẻ những giá trị nhân văn và thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển bền vững

Sứ mệnh

Vì một Việt Nam bình đẳng và phát triển bền vững

Giá trị cốt lõi

Minh bạch – Tiên phong

Phụng sự – Nhân văn – Bền vững 

Giải thưởng

Gần 16 năm hình thành và phát triển, những cống hiến của Kim Oanh Group cho thị trường bất động sản, cho cộng đồng và khách hàng đã được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng qua hàng trăm huân chương, bằng khen, giải thưởng của Trung ương và các cơ quan, ban ngành. Trong đó nổi bật là Huân chương Lao động Hạng II, Huân chương Lao động Hạng III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận TQVN các tỉnh, thành…

Phát triển bền vững

Scroll to Top