Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp 0,5% lãi suất điều hành

Từ ngày 25-5, các lãi suất điều hành giảm thêm 0,5%/năm. Đây là quyết định của Ngân hàng Nhà nước ban hành chiều 23-5. Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành Hôm 23-5, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định giảm tiếp các mức lãi suất điều hành. Cụ thể, lãi suất …

Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp 0,5% lãi suất điều hành Read More »

Từ ngày 25-5, các lãi suất điều hành giảm thêm 0,5%/năm. Đây là quyết định của Ngân hàng Nhà nước ban hành chiều 23-5.
Từ ngày 25-5, các lãi suất điều hành giảm thêm 0,5%/năm. Đây là quyết định của Ngân hàng Nhà nước ban hành hôm 23-5 – Ảnh: N.P

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành

Hôm 23-5, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định giảm tiếp các mức lãi suất điều hành. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng. 

Theo đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 6%/năm xuống 5,5%/năm. 

Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-6 tháng giảm còn 5%/năm

Đồng thời, cùng ngày Ngân hàng Nhà nước cũng ra quyết định số 951 về giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. 

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5%/năm. 

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 6%/năm xuống 5,5%/năm. 

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.

Trước đó, ngày 15-3 và 3-4, Ngân hàng Nhà nước cũng giảm các mức lãi suất điều hành. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay, qua đó giảm chi phí vốn cho khách hàng, góp phần hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

LÊ THANH

 

Scroll to Top