Lãi suất giảm về mức hấp dẫn, nhu cầu vay mua nhà sẽ quay trở lại kể từ nửa cuối năm 2024?

Trong báo cáo chiến lược 2024 mới phát hành, Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) kỳ vọng khi lãi suất cho vay mua nhà giảm về mức hấp dẫn hơn sẽ tạo động lực cho nhu cầu vay mua nhà quay trở lại kể từ nửa cuối năm 2024, mặc dù khó ghi nhận đột biến do vấn đề …

Lãi suất giảm về mức hấp dẫn, nhu cầu vay mua nhà sẽ quay trở lại kể từ nửa cuối năm 2024? Read More »

Trong báo cáo chiến lược 2024 mới phát hành, Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) kỳ vọng khi lãi suất cho vay mua nhà giảm về mức hấp dẫn hơn sẽ tạo động lực cho nhu cầu vay mua nhà quay trở lại kể từ nửa cuối năm 2024, mặc dù khó ghi nhận đột biến do vấn đề từ nguồn cung và niềm tin của người mua nhà đối với chủ đầu tư phụ thuộc vào hiệu quả của các thay đổi pháp lý và hỗ trợ từ các chính sách, vốn mất rất nhiều thời gian.

Dự báo về triển vọng tín dụng năm 2024, Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) kỳ vọng tăng trưởng tín dụng sẽ cải thiện trong năm 2024 nhờ 4 yếu tố.

Thứ nhất, tín dụng sẽ cải thiện nhờ môi trường lãi suất thấp thẩm thấu. Mặc dù mặt bằng lãi suất huy động đã giảm một nửa (5-6%) so với giai đoạn đầu năm – về ngang giai đoạn dịch Covid 19 kéo theo hạ nhiệt lãi suất cho vay tuy nhiên tốc độ giảm vẫn khá chậm (2-3%) do đặc tính vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn cơ cấu huy động của hệ thống ngân hàng trong khi tỷ lệ cho vay trung, dài hạn chiếm hơn một nửa cơ cấu cho vay khiến tốc độ giảm lãi suất cho vay không theo kịp lãi suất huy động.

Vì vậy, ngoài vấn đề nhu cầu yếu thì nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng không vay được vốn do lãi suất vẫn cao khiến tăng trưởng tín dụng chậm chạp trong hầu hết năm. Theo đó, VFS kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ trở về mặt bằng giai đoạn dịch Covid 19 trong khoảng quý 2/2024.

Thứ hai, VFS cho rằng, nhóm tín dụng đối với thị trường bất động sản sẽ cải thiện từ mức nền thấp. Tín dụng lĩnh vực bất động sản vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tín dụng của nền kinh tế (bao gồm tín dụng cho doanh nghiệp phát triển bất động sản và cho người mua bất động sản) tăng trưởng chậm lại đã gây áp lực lên tăng trưởng tín dụng trong năm 2023. Do đó, VFS kỳ vọng khi lãi suất cho vay mua nhà giảm về mức hấp dẫn hơn sẽ tạo động lực cho nhu cầu vay mua nhà quay trở lại kể từ nửa cuối năm 2024, mặc dù khó ghi nhận đột biến do vấn đề từ nguồn cung và niềm tin của người mua nhà đối với chủ đầu tư phụ thuộc vào hiệu quả của các thay đổi pháp lý và hỗ trợ từ các chính sách, vốn mất rất nhiều thời gian.

Ngoài ra, tín dụng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhờ các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Chính phủ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ và tài khóa mở rộng. Bên cạnh đó, các chính sách liên quan đến thị trường bất động sản cũng sẽ tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng.

VFS cũng cho rằng, khi điều kiện kinh doanh khởi sắc, nhu cầu trong nước hồi phục và nỗ lực thúc đẩy đầu tư công trong môi trường lãi suất thấp sẽ giảm áp lực chi phí lãi vay đồng thời kích thích nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Anh Mai
Scroll to Top