Tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ lên hơn 2.882 tỷ đồng với 4 công ty thành viên; phát triển dự án Khu công nghiệp tại Bình Dương và khu đô thị Century City 49,8ha tại Đồng Nai

Tăng vốn điều lệ lên hơn 2.882 tỷ đồng với 4 công ty thành viên; phát triển dự án Khu công nghiệp tại Bình Dương và khu đô thị Century City 49,8ha tại Đồng Nai

Scroll to Top