Ra mắt Quỹ Từ thiện Kim Oanh

Ra mắt Quỹ Từ thiện Kim Oanh, chính thức đại diện Tập đoàn Kim Oanh lan tỏa giá trị nhân văn theo định hướng chuyên nghiệp và vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng

Ra mắt Quỹ Từ thiện Kim Oanh, chính thức đại diện Tập đoàn Kim Oanh lan tỏa giá trị nhân văn theo định hướng chuyên nghiệp và vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng

Scroll to Top