Nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Tổng kinh phí cho hoạt động xã hội giai đoạn 2010 – 2018 đạt 106 tỉ đồng và vinh dự Nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Tổng kinh phí cho hoạt động xã hội giai đoạn 2010 – 2018 đạt 106 tỉ đồng và vinh dự Nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Scroll to Top