Mở rộng quy mô, tăng vốn điều lệ

Mở rộng quy mô, tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng với 900 nhân sự. Phát triển dòng sản phẩm cao cấp Mega City và tiến vào thị trường TP.HCM với dự án khu đô thị Singa City

Mở rộng quy mô, tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng với 900 nhân sự. Phát triển dòng sản phẩm cao cấp Mega City và tiến vào thị trường TP.HCM với dự án khu đô thị Singa City

Scroll to Top