Mở rộng hợp tác chiến lược

Mở rộng hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), phát triển dự án căn hộ Legacy Central tại Thuận An, Bình Dương. Khai trương chi nhánh thứ 10.

Mở rộng hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), phát triển dự án căn hộ Legacy Central tại Thuận An, Bình Dương. Khai trương chi nhánh thứ 10.

Scroll to Top