Mở rộng hợp tác chiến lược

Mở rộng hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), phát triển dự án căn hộ Legacy Central tại Thuận An, Bình Dương.

Mở rộng hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), phát triển dự án căn hộ Legacy Central tại Thuận An, Bình Dương.

Scroll to Top