Đồng hành chung tay đẩy lùi Covid 19

Đồng hành chung tay đẩy lùi Covid 19 với các hoạt động trao tặng máy trợ thở, nhu yếu phẩm, túi thuốc và suất ăn dinh dưỡng với tổng kinh phí hơn 95 tỷ đồng.

Đồng hành chung tay đẩy lùi Covid 19 với các hoạt động trao tặng máy trợ thở, nhu yếu phẩm, túi thuốc và suất ăn dinh dưỡng với tổng kinh phí hơn 95 tỷ đồng.

Scroll to Top