Chuyển trụ sở về TP.HCM

Chuyển trụ sở về TP.HCM. Hoàn thiện chuỗi giá trị bất động sản, đổi mới chiến lược thương hiệu. Mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài gồm Fraser Property (Singapore) và Sumitomo Forestry (Nhật Bản).

Chuyển trụ sở về TP.HCM. Hoàn thiện chuỗi giá trị bất động sản, đổi mới chiến lược thương hiệu. Mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài gồm Fraser Property (Singapore) và Sumitomo Forestry (Nhật Bản).

Scroll to Top