Bộ xây dựng, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, các ngân hàng cùng lúc “nhập cuộc” gỡ khó cho thị trường bất động sản

Mới đây thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (Bộ Xây dựng), Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Tổ công tác trong năm 2023. Theo đó, Bộ Xây dựng đã ban …

Bộ xây dựng, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, các ngân hàng cùng lúc “nhập cuộc” gỡ khó cho thị trường bất động sản Read More »

Mới đây thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (Bộ Xây dựng), Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Tổ công tác trong năm 2023.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã ban hành 37 văn bản hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các nội dung: quy hoạch, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, cấp phép xây dựng, chuyển nhượng dự án,…cho các địa phương (Tp.Hà Nội, Tp.HCM, Đồng Nai…).

Để thúc đẩy, đôn đốc triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”, Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 1608/BXD-QLN ngày 24/4/2023, số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức 2 Hội nghị trực tuyến toàn quốc (vào ngày 19/5/2023 và ngày 22/02/2024).

Các Bộ gồm Bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Với các địa phương đã thành lập Tổ công tác hoặc các Ban chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án bất động sản. Đã thực hiện rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án bất động sản trên địa bàn.

Hiện Tổ công tác, Bộ Xây dựng đã tích cực, chủ động phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan có nhiều báo cáo, tham mưu và báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp Tổ công tác do Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị quyết, Công điện, Thông báo kết luận… để giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Tổ công tác cho biết, tiếp tục tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1435/QĐ-TTg về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ và các chỉ thị, công điện, thông báo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Bộ Xây dựng tập trung, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản trình Chính phủ trong tháng 5/2024.

Đẩy mạnh hoạt động của Tổ Công tác, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý; đôn đốc các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản đã được Tổ công tác rà soát và có văn bản chỉ đạo, hoàn thành trước 30/6/2024.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030″ và triển khai hiệu quả “Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng”.

Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án bất động sản.

Với Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Đất đai trình Chính phủ trong tháng 5/2024.

Đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ làm việc trực tiếp cùng các địa phương, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,..giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm;

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục xác định giá đất cho các dự án bất động sản, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xử lý lòng vòng gây chậm trễ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư các dự án bất động sản, các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân…

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các công điện, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, bám sát diễn biến của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu; kịp thời đề xuất giải pháp và chủ trì thực hiện để thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại thị trường trong nước và quốc tế để đưa ra giải pháp, phương án phù hợp nhất với tình hình thực tế. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện giải pháp về tái cấu trúc nợ trái phiếu liên quan đến các dự án bất động sản của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện các công điện, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, theo dõi chặt chẽ diễn biến tín dụng bất động sản để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản;

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các ngân hàng thương mại để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Trong đó, nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện giải pháp về tái cấu trúc nợ tín dụng liên quan đến các dự án bất động sản của doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư. Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh cơ chế hỗ trợ chương trình theo hướng tái cấp vốn.

Đối với các địa phương thành lập tổ công tác của địa phương để rà soát, nghiên cứu tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản trên địa bàn; giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản đã được Tổ công tác của Thủ tướng rà soát và có văn bản chỉ đạo, hoàn thành trước 30/6/2024

Tích cực chủ động tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án nhất là các dự án lớn để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của dự án để kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền liên quan đến các thủ tục về đất đai, đầu tư, quy hoạch, nhà ở…

Tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền gửi về Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo xem xét, giải quyết.

Có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng… để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển nhà ở xã hội.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết không để tình trạng sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục pháp lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản trên địa bàn.

Đối với các doanh nghiệp chủ động rà soát về thủ tục pháp lý nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc của từng dự án để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Tái cấu trúc, cơ cấu lại danh mục dự án, sản phẩm để đảm phù hợp với khả năng triển khai thực hiện của doanh nghiệp và điều kiện thực tế của thị trường.

Chủ động rà soát, cơ cấu lại nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn tín dụng để tập trung triển khai và hoàn thành dứt điểm từng dự án tránh đầu tư dàn trải, dở dang, đảm bảo phương án trả nợ vay tín dụng và nợ trái phiếu doanh nghiệp.

Điều chỉnh lại phân khúc, giá bất động sản, phù hợp với thị trường và đảm bảo tính thanh khoản, tạo dòng vốn để duy trì hoạt động và thực hiện dự án .

Hạ Vy

Nhịp sống thị trường

Scroll to Top