Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

I.Nhiệm vụ 

1.Công việc chính

- Quản trị và phân tích các hoạt động nhằm giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa giá trị Công ty
+ Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị theo hoạt động lõi và đặc thù của từng Công ty trong hệ sinh thái
+ Thực hiện thu thập, phân tích các số liệu và đưa ra các báo cáo quản trị về hiệu quả hoạt động và tham mưu hệ thống cấu trúc vận hành  hiệu quả hơn
+ Nâng cao quản lý, tối ưu hóa việc sử dụng tài sản và danh mục tài chính của Group và từng Công ty
+ Kiểm soát các chi phí, khoản chi trong ngân sách và ngoài ngân sách phù hợp các quy định của Công ty
- Giám sát và báo cáo về tình trạng tài chính công ty, đảm bảo các chỉ số tài chính an toàn, hiệu quả và phát triển theo hướng cải tiến
+ Tính toán, xây dựng và tham mưu mô hình các bộ chỉ số tài chính an toàn hiệu quả
+ Thu thập số liệu và phân tích các Công ty cùng ngành nhằm so sánh, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
+ Phối hợp chuẩn hóa và tối ưu hệ thống báo cáo tài chính trước khi phát hành và hỗ trợ nâng cao công tác xây dựng mục tiêu kế hoạch ngân sách
+ Phối hợp hỗ trợ và xử lý các công tác liên quan đến Đại hội Cổ đông và xây dựng Mục tiêu chiến lược

2. Công việc hỗ trợ

- Tham gia team deal diligence (nếu có phát sinh)
- Hỗ trợ rà soát báo cáo tài chính
- Hỗ trợ xây dựng KPIs từ cấp Phòng/Ban/Đơn vị

II.Yêu cầu

1. Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

2. Kiến thức và kỹ năng:

- Kiến thức về pháp luật tài chính, kế toán và pháp luật ngành kinh doanh Bất động sản
- Thành thạo tin học văn phòng
- Chịu đựng được áp lực Công việc và Kỹ năng tương tác tốt
- Xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, ra quyết định; lắng nghe & phản hồi

3. Kinh nghiệm làm việc: 

- Kinh nghiệm làm việc Tập đoàn BĐS lớn từ 3-5 năm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên Ứng viên từng làm Công tác Quản trị Tài chính/Kế toán Quản trị

III. Nơi làm việc

138 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

NỘP HỒ SƠ TẠI

138 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

E: talent@diaockimoanh.com.vn (Tiêu đề: Họ tên_Vị trí ứng tuyển) || M: 0789 544 223

TOP