Tuyển dụng

THƯ KÝ DỰ ÁN

I.Nhiệm vụ 

- Tổ chức lưu trữ quản lý và kiểm soát hồ sơ
- Tiếp nhận, chuyển giao, lưu trữ toàn bộ hồ sơ của dự án trong suốt giai đoạn tổ chức thực hiện dự án
- Thiết lập hệ thống lưu trữ cho các hồ sơ, bản vẽ được tiếp nhận đảm bảo truy xuất dễ dàng
- Đảm bảo việc nhận/ chuyển giao hồ sơ, thông tin kịp thời, chính xác trong nội bộ và các nhà thầu, đối tác
- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị của cấp trên đến các nhân viên, phòng, ban liên quan và nhận thông tin phản hồi từ các phòng ban đến cấp trên
- Tham gia các cuộc họp khi được yêu cầu; đảm bảo các biên bản họp được phát hành đầy đủ đến các bên liên quan
- In ấn, soąn thảo các tài liệu, văn bản
- Đảm bảo cập phát đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, công cụ làm việc cho nhân viên khi mới được tuyển dụng
- Theo dõi và báo cáo dữ liệu chấm công của nhân viên
- Đảm bảo các thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm luôn sẵn có và trong tình trąng có thể sử dụng được
- Đề nghị tạm ứng và hoàn ứng chi phí văn phòng...
- Theo dõi và đảm bảo việc sử dụng tài sản đúng mục đích
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chuyên môn, năng lực

II.Yêu cầu

1. Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ, quản lý hành chính, nghiệp vụ thư ký

2. Kiến thức & Kỹ năng:

- Có kiến thức Luật, Nghị định, Thông tư về hoạt động xây dựng
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và  các ứng dụng phục vụ công tác
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi
- Khả năng soạn thảo, trình bày văn bản
- Khả năng thống kê tổng hợp khoa học
- Khả năng xử lý tình huống  và giải quyết vấn đề

3. Kinh nghiệm làm việc:

Từ 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí thư ký dự án xây dựng

III. Nơi làm việc

Ô 25-26, đường Lê Lợi, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương

NỘP HỒ SƠ TẠI

Ô 25-26, đường Lê Lợi, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương

E: talent@diaockimoanh.com.vn (Tiêu đề: Họ tên_Vị trí ứng tuyển) || M: 0789 544 223

TOP