Kế toán trưởng các dự án

I. Nhiệm vụ 1. Công việc chính – Tổ chức, quản lý và chịu trách nhiệm tổng thể các hoạt động của nhóm kế toán Công ty để đạt được các mục tiêu của phòng và khối – Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của nhóm kế toán …

Kế toán trưởng các dự án Read More »

I. Nhiệm vụ
1. Công việc chính
– Tổ chức, quản lý và chịu trách nhiệm tổng thể các hoạt động của nhóm kế toán Công ty để đạt được các mục tiêu của phòng và khối
– Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của nhóm kế toán dự án để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khan, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của nhóm và mỗi thành viên đạt hiệu quả cao nhất.
– Tổ chức, giám sát việc tuân thủ pháp luật về thuế và kế toán. Kiểm soát các chứng từ và các bút toán hạch toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Tập đoàn.
– Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc lập sổ sách hồ sơ kế toán, tính toán giá thành sản phẩm, các bút toán tính thuế, công nợ với nhà thầu, khách hàng, ngân hàng cũng như các đối tác kinh doanh khác.
– Chịu trách nhiệm về các báo cáo gửi thuế ( Thuế GTGT, thuế khấu trừ, thuế nhà thầu, TNDN…) tính chính xác và thời hạn kê khai đúng theo quy định của cơ quan Thuế
– Lập báo cáo và chịu trách nhiệm về tính chính xác báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo quy định của Công ty
– Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ các chứng từ thanh toán, chứng từ thu chi theo phân nhiệm của Công ty
– Kiểm tra và quản lý chí phí theo ngân sách đã được phê duyệt hằng năm
– Thực hiện dự báo dòng tiền, giám sát ngân sách, phân tích tỷ suất lợi nhuận, phân tích chi phí; giám sát và kiểm soát chi phí thực tế
– Tham gia tư vấn về thanh toán/thuế trong công tác quản lý các điều khoản thương mại của Hợp đồng trước khi thương thảo và ký kết các dự án đang phụ trách
2. Công việc hỗ trợ
– Theo sự phân công của Kế toán trưởng Tập đoàn
– Phối hợp với các Phòng Ban khi có yêu cầu cung cấp số liệu kế toán/tư vấn liên quan đến chuyên môn kế toán
– Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo

II. Yêu cầu
1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính
2. Kinh nghiệm làm việc:
– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về vị trí Kế toán trưởng trong lĩnh vực Bất động sản
– Kinh nghiệm chuyên môn về tin học và sử dụng các phần mềm kế toán ERP
– Có tầm nhìn và kỹ năng tổ chức công tác kế toán theo cách mới, hiện đại
– Có khả năng phác thảo, xây dựng, cải tiến quy trình hoạt động
3. Kỹ năng mềm:
– Khả năng hoạch định và tổ chức công việc tốt
– Có tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo và tổ chức công tác kế toán khoa học, hiện đại
– Có khả năng phác thảo các quy trình kế toán, quy trình hoạt động

III. Nơi làm việc
219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Email: talent@kimoanhgroup.vn (Tiêu đề: Họ tên_Vị trí ứng tuyển)
Hotline: 0789 544 223

Scroll to Top