Kế toán tổng hợp

I. Nhiệm vụ 1. Trách nhiệm chính: – Kiểm soát việc hạch toán kế toán cho tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh từ các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Công ty. Đảm bảo việc ghi nhận các nghiệp vụ kế toán chính xác và kịp thời vào hệ thống …

Kế toán tổng hợp Read More »

I. Nhiệm vụ
1. Trách nhiệm chính:
– Kiểm soát việc hạch toán kế toán cho tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh từ các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Công ty. Đảm bảo việc ghi nhận các nghiệp vụ kế toán chính xác và kịp thời vào hệ thống phần mềm kế toán
– Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán các bút toán điều chỉnh, lập các báo biểu kế toán, thống kê, quản trị chung cho Công ty theo qui định của nhà nước và Công ty. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các báo cáo chi tiết từ các kế toán viên để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công tác khóa số kế toán hàng tháng/năm.
– Kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tự kiểm tra nội bộ, hậu kiểm tình hình hoạt động kế toán của Công ty, kiểm tra việc chấp hành các qui định ghi chép sổ sách, chứng từ quản lý tiền hàng để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có)
– Giám sát, chuẩn bị số liệu phục vụ công tác kiểm toán độc lập/thanh tra quyết toán thuế trong việc thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty theo định kỳ, hàng năm hoặc đột xuất
– Lập báo cáo tài chính, báo cáo TC hợp nhất và các báo cáo quản trị khác theo đúng quy định
– Xem xét, tìm hiểu và đề nghị chỉnh sửa các sai sót, mâu thuẫn trong các bút toán, chứng từ và báo cáo
– Theo dõi và quản lý các khoản đầu tư của Công ty
– Kiểm tra và ký nháy các chứng từ kế toán từ các kế toán viên trước khi trình Kế toán trưởng để đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và tuân thủ qui định công ty
– Theo dõi, cập nhật kịp thời và nghiên cứu kỹ các chính sách về thuế để tối ưu hoá chi phí thuế cho công ty theo đúng qui định pháp luật
– Hỗ trợ kế toán trưởng trong công tác xây dựng và cải tiến qui trình quản lý, cải tiến công tác kế toán, rút ngắn thời gian xử lý công việc để đạt hiệu quả cao
– Tham mưu cho kế toán trưởng TĐ trong công tác quản lý, thay mặt kế toán trưởng điều hành, giải quyết các công việc phát sinh theo sự phân công trong thời gian kế toán trưởng vắng mặt
– Bảo mật các số liệu kế toán của công ty
– Lưu trữ các chứng từ kế toán ngăn năp, khoa học và tuân thủ quy định Công ty
2. Các công việc khác:
– Theo sự phân công của kế toán trưởng
– Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho các phần hành kế toán của Công ty/Công ty thành viên trong công tác xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đảm bảo thực hiện tốt phần hành kế toán được phân công
– Báo cáo định kỳ và/hoặc đột xuất theo quy định và theo yêu cầu

II. Yêu cầu
1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính
2. Kinh nghiệm làm việc:
– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về kế toán, tài chính trong đó ít nhất 3 năm làm KTTH lĩnh vực bất động sản hoặc trưởng nhóm công ty kiểm toán độc lập
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm

III. Nơi làm việc
219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Email: talent@kimoanhgroup.vn (Tiêu đề: Họ tên_Vị trí ứng tuyển)
Hotline: 0789 544 223

Scroll to Top