Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ mảng Tài chính Kế toán

I. Nhiệm vụ 1. Công việc chính – Thực hiện kiểm soát tổng quát, định kỳ trên toàn hệ thống và đánh giá rủi ro hệ thống theo tháng/quý về tài chính, kế toán. – Thực hiện kiểm soát chi tiết về tài chính, kế toán tại Tập đoàn, các công ty con và các …

Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ mảng Tài chính Kế toán Read More »

I. Nhiệm vụ
1. Công việc chính
– Thực hiện kiểm soát tổng quát, định kỳ trên toàn hệ thống và đánh giá rủi ro hệ thống theo tháng/quý về tài chính, kế toán.
– Thực hiện kiểm soát chi tiết về tài chính, kế toán tại Tập đoàn, các công ty con và các công ty liên kết, đồng thời cảnh báo và tư vấn các giải pháp cho các rủi ro phát sinh kịp thời dự trên kết quả kiểm soát.
– Chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc tiến độ cung cấp các báo cáo phù hợp đảm bảo độ tin cậy của Báo cáo tài chính và phù hợp với Luật.
– Hỗ trợ lập kế hoạch kiểm soát, nội dung và hướng dẫn thực hiện kiểm tra kiểm soát tài chính kế toán theo định kỳ và (hoặc) đột xuất.
– Báo cáo kịp thời các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xác định các rủi ro trọng yếu, đề xuất các giải pháp ngăn ngừa rủi ro.
2. Công việc hỗ trợ
– Tham gia tư vấn trong quá trình soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình nâng cao tính chuyên nghiệp và chặt chẽ trong quản lý các hoạt động tài chính, kế toán.
– Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc và Phó Giám đốc KSNB

II. Yêu cầu
1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hoặc đang theo học CIA, ACCA, CPA

2. Kinh nghiệm làm việc:
– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán độc lập hoặc các Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các Công ty Bất động sản hoặc Big 4 (KPMG, PWC, EY, Deloitte)

3. Kỹ năng mềm:
– Có khả năng giao tiếp và truyền đạt ý tưởng tốt
– Có khả năng phân tích nhạy bén, nhận diện được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, và đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp và hiệu quả

III. Nơi làm việc
219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Email: talent@kimoanhgroup.vn (Tiêu đề: Họ tên_Vị trí ứng tuyển)
Hotline: 0789 544 223

Scroll to Top